„Energia? Tudatosan!”
A program bemutatása

A Herman Ottó Természetvédő Kör programjának célja, hogy közérthető módon megismertesse a lakossággal az energetikai korszerűsítésben, valamint a megújuló energiák használatában rejlő korszerű lehetőségeket, és gyakorlati ismeretek átadásával, szakmai tanácsokkal segítse a lakosságot ebben. Tapasztalataink szerint a lakosság nem rendelkezik elegendő információval az energetika és a hatékony, környezetkímélő energiafelhasználás területein, ezért szükségesnek látjuk azokat a naprakész információkat átadni, eljuttatni a lakosság számára, amelyek hiányában, szinte lehetetlen energiatudatosan élni.
Célunk, hogy a térség lakossága ráébredjen: saját érdekében áll megismerni az ésszerű, jelentős energiamegtakarítással, környezeti és gazdasági haszonnal járó energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat. Sajnos a fogyasztók fejében még mindig gyakran él az a sztereotípia, hogy a környezetbarát eszközök drágák, elérhetetlenek – ez a vélekedés térségünk gazdasági-szociális nehézségekkel küzdő településein különösen jelentős. Programunk kapcsán szeretnénk tudatosítani az itt élőkben, hogy léteznek a piacon elérhető megoldások is, illetve hogy egyes drágábbnak tűnő megoldások sokszor olcsóbbak, hasznot termelnek a közösség vagy a háztartások számára. Konkrét példák bemutatásával fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a környezet- és klímatudatos lét ma már nem luxus, nem csak lassan megtérülő beruházásokkal érhető el, hanem tudatos odafigyeléssel, a fogyasztói magatartás megváltoztatásával, az energiatudatosságot előtérbe helyező szemléletváltás megvalósulásával is.
Az „Energia? Tudatosan!” program legfőbb előnye, hogy célcsoportjai közvetlen módon, gyakorlati példákon keresztül tájékozódhatnak a mindennapi életüket, otthonuk fenntartását befolyásoló energiamegtakarítást eredményező lehetőségekről, a megújuló és alternatív energiaforrások felhasználásának előnyeiről.
A program egésze során kiemelt szempont az interaktivitás megvalósítása, a téma iránti érdeklődés felkeltése és a célcsoportok nyitottságának elérése, mert úgy véljük, hogy az emberek témáról alkotott elsődleges képét és az ahhoz való viszonyulásukat alapvetően meghatározza a személyes tapasztalás. Célunk, hogy a szakemberek segítségével - a jó gyakorlatokon keresztül - a lakosság megfelelő információkhoz jusson, szélesítve ezzel a tudástapasztalatot, amely a személyes interakció erejével, a célcsoportokra szabott módszertani eszközök használatával nagymértékben képes befolyásolni és megváltoztatni a lokális közösség szemléletét, tudatos gondolkodását. A legfőbb eredmény tehát az információk átadása, hiszen az energiatudatos szemlélet elsajátítása, a tudatos fogyasztói döntéshozás csak hiteles, megfelelő mennyiségű információ birtokában lehetséges.

 

Az “Energia? Tudatosan! – szemléletformáló programok megvalósítása a Nagykunság településein” elnevezésű program célja, hogy a projektterületként meghatározott 5 nagykunsági teleplésen élő lakosság konkrét példákon keresztül megismerje a mindennapi életben használható energiahatékonysági lehetőségeket, a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, ezáltal hozzájáruljon az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, a kompetens és felelős magatartás fejlesztéséhez. A program kitér a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásainak elemzésére, az energiatudatos fogyasztási alternatívák bemutatására, a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeire, az energiahatékonyság fokozásának az otthonokban megvalósítható lehetőségeire.
Célkitűzésünk, hogy a program a lakosság energetikai ismereteit közérthető és interaktív módon bővítse annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazása minél inkább elterjedjen a gyakorlatban a térségi lakosság körében. Ennek érdekében a projektelemek a megújuló energia hasznosításának előnyeiről, lehetőségeiről, a fenntartható életmód szempontjából kiemelten fontos energiatakarékosság és -hatékonyság elérésének lehetséges módjairól, a térségben elérhető megújuló energia-féleségek hasznosításának gyakorlati megvalósításáról és módszeréről fognak kompetens tájékoztatást nyújtani a lakosságnak.
A Herman Ottó Természetvédő Kör által tervezett szemléletformáló kampány közérthető - ezáltal hatékony -, továbbá gyakorlatias és szakszerű információszolgáltatással kívánja elérni a térségben élők széles körét - a gyermektől az idősebb korosztályig -, mellyel célunk a fogyasztási trendek megváltoztatása, a szemléletváltás, a fenntartható, felelősségteljes fogyasztási- és életforma kialakítása.
A projekt rövid távú céljai:
1) a fenntartható életmód elemeinek népszerűsítése, információk és gyakorlati ismeretek közvetítése, tájékoztatás, szemléletformálás
2) a térség  lakosságának  tájékoztatása  a megújuló  energia hasznosításának előnyeiről,  lehetőségeiről, a fenntartható  életmód  szempontjából  kiemelten  fontos energiatakarékosság és –hatékonyság elérésének lehetséges módjairól
3) a kompetens és  felelős magatartás  előnyeinek  életszerű  bemutatásával a felnövekvő generáció energiatudatos életmódra, felelősségteljes fogyasztásra nevelése
4) a fenntartható, költség- és energiatakarékos életmód megújuló energiaforrásokkal támogatott lehetőségeinek bemutatása
5) szakszerű tájékoztatás a lakossági körben elérhető megújuló energiaféleségek hasznosításának gyakorlati megvalósításáról és módszeréről
A projekt hosszú távú céljai:
1) a lokális társadalom fogyasztási trendjeinek megváltoztatása, a szemléletváltás elősegítése, a lakosság energia- és környezettudatosságának növelése
2) társadalmi attitűdváltás: új fogyasztói értékrend és fenntartható, felelősségteljes általános fogyasztási- és életforma kialakítása, mellyel az energiatudatos magatartás szociális normává válik
3)  a lakosság  környezettudatosságának  fejlesztése,  a jövő  generációi  iránti felelősségérzet erősödése
4) A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás révén a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedése, mely elősegíti és támogatja a gazdasági- társadalmi struktúraváltást
5)  közvetve: az   energiafogyasztás  csökkentése,   a  megújuló   energiaforrások felhasználásának  növelése  –   ezzel   együtt az üvegházhatású gázok  kibocsátásának csökkentése

„Energia? Tudatosan!”
  Projekt információk

Pályázat száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00429

Kedvezményezett neve: HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR

A projekt címe: ENERGIA? TUDATOSAN! – szemléletformáló programok megvalósítása a Nagykunság településein

Megvalósítás helyszíne: Túrkeve

Megítélt támogatás összege (Ft): 4 993 040

Támogatási arány (%): 100

Projekt tervezett kezdése: 2019.11.01

Projekt tervezett befejezése: 2021.06.30

Európai Szociális Alap